Κριτήρια Οικολογικής Παραγωγής

Κριτήρια οικολογικής παραγωγής και ποιότητας ελαιολάδου είναι όλες εκείνες οι προδιαγραφές-διαδικασίες που όταν τηρούνται κατά τον κύκλο παραγωγής του ελαιολάδου, προστατεύουν και ενισχύουν τα συστήματα υποστήριξης της ζωής στη γη. Στόχος είναι ένα υγιές περιβάλλον, σε συνδυασμό με οικονομική αποδοτικότητα, από την διαδικασία παραγωγής ποιοτικών προϊόντων, που εξασφαλίζει την υγεία τόσο των παραγωγών όσο και των καταναλωτών. Αυτό έρχεται σε απόλυτη συμφωνία με την Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) όπως διαμορφώθηκε και ισχύει.

Τα Κριτήρια οικολογικής παραγωγής και ποιότητας ελαιολάδου βασίζονται στα εξής:

 • Κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής
 • Κανόνες πολλαπλή συμμόρφωσης
 • Αρχές που διέπουν την εφαρμογή του Συστήματος της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης
 • Αρχές που διέπουν την εφαρμογή της Βιολογικής Γεωργίας.

Παρακάτω παρατίθεται συνοπτική λίστα των κριτηρίων οικολογικής παραγωγής ελαιολάδου.

Συνοπτική λίστα κριτηρίων οικολογικής παραγωγής ελαιολάδου

Α/Α

 Κριτήριο

1.

 Διαχείριση πολλαπλασιαστικού υλικού και καλλιεργητικών φροντίδων - παρακολούθηση μετεωρολογικών δεδομένων

2.

 Διαχείριση εδάφους

3.

 Λίπανση

4.

 Διαχείριση υδατικών πόρων

5.

 Κλάδεμα

6.

 Φυτοπροστασία

7.

 Διατήρηση βιοποικιλότητας

8.

 Διαχείριση αποβλήτων ελαιουργείων και άλλων ρύπων

 

Καθοριστικής σημασίας για την επιτυχή διαχείριση της ελαοκαλλιέργειας είναι η επιλογή της κατάλληλης ποικιλίας για τη συγκεκριμένη περιοχή και η χρησιμοποίηση υγιούς φυτωριακού πιστοποιημένου υλικού υψηλής ποιότητας.

 

 1. Επιλογή κατάλληλης θέσης για την εγκατάσταση νέων ελαιώνων
 2. Καλλιεργητικές εργασίες διαχείρισης του εδάφους
 3. Επιλογή του κατάλληλου συστήματος διαχείρισης του εδάφους με:
 • Μηχανική καλλιέργεια
 • Χημική ζιζανοκτονία
 • Χορτοκοπή
 • Φυτοκάλυψη
 • Συνδυασμός καλλιεργητικών τεχνικών

 

α. Οργανική Λίπανση με: Καλλιέργεια, Κοπριά, Κομπόστ, Χλωρή λίπανση, Αμειψισπορά, Δημιουργία επίστρωσης στην επιφάνεια του εδάφους (mulching).
β. Ανόργανη Θρέψη με : Εφαρμογή λίπανσης

 

Ο ρυθμός με τον οποίο γίνεται το πότισμα με καταιονισμό πρέπει να είναι ίδιος με το ρυθμό που το έδαφος απορροφά το νερό ώστε να μην έχουμε επιφανειακή απορροή.

Είδος εδάφους

Μέσο ωριαίο ύψος καταιονισμού σε χιλιοστά νερού / ώρα

Αμμουδερά

50

Ελαφρά

25

Μέτρια

15

Βαριά

5

 

 • Κλάδεμα διαμόρφωσης – Χειρισμοί, σχήμα φυτού
 • Κλάδεμα καρποφορίας
 • Ανανέωση ελαιοδένδρων

 

Για την αντιμετώπιση των εχθρών και ασθενειών κάποια από τα πιο φιλικά προς το περιβάλλον μέτρα είναι:

 • Οικολογικές παγίδες (αντιμετώπιση δάκου)
 • Παρασκεύασματα από τον Bacillus thuringiensis (αντιμετώπιση πυρινοτρύτη)
 • Βορδιγάλιος πολτός (αντιμετώπιση για κυκλοκόνιο και το γλοιοσπόριο)
 • Θειάφι
 • Ωφέλιμα έντομα

Ο κύριος εντομολογικός εχθρός-κύριο πρόβλημα στο σύνολο σχεδόν των ελαιώνων της χώρας μας είναι ο δάκος της ελιάς.

Kαταπολέμηση

1) Χημική καταπολέμηση
2) Βιολογικές μέθοδοι αντιμετώπισης

 

Ο ρόλος αναβαθμίδων - ξερολιθιών στη διατήρηση της Βιοποικιλότητας


 • Απόνερα ελαιουργείων
 • Κίνδυνος μόλυνσης των υδάτων
 • Διαχείριση ρύπων
 • Διαχωρισμός απορριμμάτων
 • Διαχείριση απορριμμάτων
 
GreekEnglish (United Kingdom)Italian - Italy