Γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα INFOIL (LIFE08 INF/GR/000581)

Ακρωνύμιο: INFOIL

Τίτλος: Προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης: το παράδειγμα του ελαιολάδου

Διάρκεια: 36 μήνες, 1 Ιανουαρίου 2010 – 31 Δεκεμβρίου 2012

Συντονιστής δικαιούχος: Πολυτεχνείο Κρήτης

Χώρα υλοποίησης: Ελλάδα

Περιοχές: Κρήτη, Πελοπόννησος

Χρηματοδότηση

Το πρόγραμμα INFOIL χρηματοδοτείται κατά 50% από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος (LIFE) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

 
GreekEnglish (United Kingdom)Italian - Italy