Κέντρα Πληροφόρησης «INFOIL»

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «INFOIL» (LIFE08-INF/GR/581) δημιουργήθηκαν δύο ΚΕΝΤΡΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ με γνώμονα την ενημέρωση και πληροφόρηση του κοινού για την προώθηση των αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης με παράδειγμα το ελαιόλαδο.

Κέντρο Πληροφόρησης «INFOIL», Κρήτη

Υπεύθυνοι του Κέντρου Πληροφόρησης στη Κρήτη είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Ινστιτούτου Ελιάς & Υποτροπικών Φυτών Χανίων, και η Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Πλατανιά. 

Το Κέντρο Πληροφόρησης βρίσκεται στην οδό Κατρέ στο κέντρο της πόλης των Χανίων κοντά στο παλιό Λιμάνι. Το πρόγραμμα ενημέρωσης περιλαμβάνει την συγκέντρωση αξιόπιστων αποτελεσμάτων από πρόσφατα ερευνητικά έργα και πρότυπη τεχνογνωσία, με σκοπό την ευρεία διάδοση των μηνυμάτων και της πληροφορίας που σχετίζονται με την αειφορία στη παραγωγή και κατανάλωση προϊόντων με παράδειγμα το ελαιόλαδο. Οι κύριες ομάδες στόχοι της ενημέρωσης είναι οι παραγωγοί και οι καταναλωτές καθώς επίσης και οι πάσης φύσεως εμπλεκόμενοι φορείς και επιχειρήσεις. 

Το Κέντρο λειτουργεί σαν σημείο συνάντησης και δικτύωσης των υποστηρικτών της αειφόρου παραγωγής και κατανάλωσης προϊόντων, παρέχοντας:

  • Δωρεάν πληροφόρηση για την οικολογική παραγωγή ελαιολάδου,
  • Ενεργή προώθηση των «πράσινων προϊόντων» στην αγορά και των ωφελειών που προκύπτουν από την χρήση προϊόντων που παράγονται ακολουθώντας περιβαλλοντικές αρχές,
  • Στοχευμένη εκπαίδευση και ενημέρωση των παραγωγών σχετικά με τα μέτρα που μπορούν να λάβουν προκειμένου να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Στον χώρο του Κέντρου βρίσκεται ενημερωτικό υλικό και περιοδικά έντυπα διαθέσιμα στα μέλη του κέντρου και τον απλό επισκέπτη αναφορικά στην αειφορία και τις ενέργειες του προγράμματος, των εταίρων και των συμβεβλημένων οργανισμών και εταιριών.

Η επίσκεψη, εγγραφή και ενημέρωση μπορεί να διεξαχθεί στο χώρο του κέντρου και με τη χρήση της δικτυακής πύλης του προγράμματος: «www.infoil.gr».

Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Ωράριο λειτουργίας: Tρίτη - Σάββατο 11:00 π.μ. - 14:00 μ.μ

 

Κέντρο Πληροφόρησης «INFOIL», Ηλεία

Υπεύθυνος του Κέντρου Πληροφόρησης στην Ηλεία είναι η Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Το Κέντρο Πληροφόρησης βρίσκεται στην οδό 28ης Οκτωβρίου 54 στον Πύργο Ηλείας και λειτουργεί σε ανεξάρτητο χώρο περίπου 30m2 με διακριτή είσοδο από τα υπόλοιπα γραφεία της Αναπτυξιακής Εταιρείας. Ακολουθεί το πρότυπο λειτουργίας του Κέντρου Πληροφόρησης στα Χανιά (βλέπε παραπάνω).

Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 07:30 π.μ. -15:30 μ.μ.

 
GreekEnglish (United Kingdom)Italian - Italy