Χάρτης περιβαλλοντικά ευαίσθητων περιοχών στην ερημοποίηση και διάβρωσης εδάφους


Προσοχή: οι χρωματισμένες περιοχές που παρουσιάζονται στο χάρτη, αποτελούν μόνο μία προσέγγιση των πραγματικών περιοχών. Για ακριβής πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στους συνέταιρους του έργου INFOIL

Διαθέσιμοι Χάρτες

GreekEnglish (United Kingdom)Italian - Italy