Φορτώνω
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE INFOIL
"ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΑΕΙΦΟΡΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ:
ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ"

Καλώς ήλθατε
στην Εκπαιδευτική Πλατφόρμα του Προγράμματος INFOIL
για τα Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης

Συνέχεια...

Infoil Project Logo
Infoil Project Slogan
Life Logo

Περιεχόμενα
 • Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
  Περιηγηθείτε σε περισσότερες από 60 εκπαιδευτικές ερωταπαντήσεις μέσα από δέκα κεφάλαια (Ι-Χ) για τα Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης και τις ορθές γεωργικές πρακτικές.
  Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε από συγκεκριμένο κεφάλαιο.
 • Έλεγχος Γνώσεων
  Εκπαιδευτικό "quiz" γνώσεων. Σας παρουσιάζονται μία σειρά ερωτήσεων τυχαίας επιλογής, μέσα από την Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, όπου μπορείτε να απαντήσετε και να ελέγξετε τις γνώσεις σας!
 • Οδηγίες του προγράμματος INFOIL σχετικά με τα Αειφόρα Πρότυπα Παράγωγης και Κατανάλωσης
  Ενημερωθείτε για τις Κατευθυντήριες Γραμμές του προγράμματος INFOIL μέσα από σχετικές μελέτες και αναφορές για τα Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης, τα Κριτήρια Οικολογικής Παραγωγής και Ποιότητας του ελαιολάδου, κλπ.
 • Παρουσίαση
  Συνοπτική παρουσίαση για το Ελαιόλαδο από Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης.
 • Συλλογή Εικόνων & Βίντεο
  Συλλογή Εικόνων & Βίντεο με παραδείγματα από ορθές και εσφαλμένες γεωργικές πρακτικές.
 • Πληροφορίες Έκδοσης
Πληροφορίες Έκδοσης

Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό δημιουργήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος:
INFOIL, LIFE 08 INF/GR/000581
“Προώθηση αειφόρων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης με παράδειγμα το ελαιόλαδο”.
Infoil Project Logo
Infoil Project Slogan
Life Logo

Πρόγραμμα συγχρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Διάρκεια: 45 μήνες: 2010 –2013 , Χώρα που συμμετέχει: ΕΛΛΑΔΑ,
Περιοχές μελέτης: Κρήτη, Πελοπόννησος

Σημεία Επαφής - Μέλη Ομάδας στο Πρόγραμμα INFOIL

TUC Logo Πολυτεχνείο Κρήτης (Συντονιστής)
Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής κ Διοίκησης
Υπεύθυνος: Δρ. Γεώργιος Παπαδάκης
Τηλ.: 28210 37316
Email: gpap@dpem.tuc.gr
www.tuc.gr
NAGREF Logo Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ»
Ινστιτούτο Ελιας και Υποτροπικών Φυτών Χανίων
Εργαστήριο Ελαιοκομίας & Μετασυλλεκτικής Φυσιολογίας
Υπεύθυνος: Δρ. Ιωάννης Μετζιδάκης
Τηλ.: 2821083434
Email: imetzis@nagref-cha.gr
www.nagref-cha.gr
ΑΕΠΔΕ Logo Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας Α.Ε. Ο.Τ.Α.
Υπεύθυνος: Παναγιώτης Παρασκευόπουλος
Τηλ.: 26210 37146
Email: panpar@aepde.gr
www.aepde.gr
Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πλατανιά
Επιστημονικός Υπεύθυνος: Δρ. Μανούσος Βολάνης
Υπεύθυνος Διαχείρισης: Αντώνιος Καπνισάκης
Τηλ.: 28213 41000
Email: volanis@nagref-cha.gr
www.platanias.gr/municipality

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα:
Web-portal: www.infoil.gr
Website: www.infoil.tuc.gr

Στην έκδοση του παρόντος συμμετείχαν:

 • Επιμέλεια έκδοσης: Δρ. Γ. Α. Παπαδάκης, Ε. Βαγγέλογλου, Κ. Λίτου, Μ. Παπαδουλάκη, Κ. Τσακαλάκη, Πολυτεχνείο Κρήτης
 • Επιστημονική επιμέλεια κειμένων: Δρ. Ι. Μετζιδάκης, συνεργάτης Α. Γιαννακάκη, ΕΛΓΟ Δημήτρα, Ινστιτούτο Ελιάς & Υποτροπικών Φυτών Χανίων
 • Φωτογραφικό υλικό: από το αρχείο των Δρ. Ι. Μετζιδάκη και Δρ. Μ. Βολάνη
 • Ανάπτυξη: Multimedia Systems Center AE, Χανιά www.msc.gr
Συλλογή Εικόνων & Βίντεο
Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις I - Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης - Γενικές Έννοιες

Ποιο/Ποια από τα παρακάτω είναι σωστά;

Τα Αειφορικά Συστήματα Παραγωγής:

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις I - Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης - Γενικές Έννοιες

Ποιο/Ποια από τα παρακάτω είναι σωστά;

Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης είναι:

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις I - Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης - Γενικές Έννοιες

Ως Πιστοποίηση Βιοκαλλιέργειας ή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, νοείται η διαδικασία με την οποία ένας αναγνωρισμένος φορέας, παρέχει γραπτή διαβεβαίωση ότι μια γεωργική εκμετάλλευση εφαρμόζει τη Βιολογική γεωργία ή το Σύστημα της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, σύμφωνα με τα καθορισμένα πρότυπα και είναι υποχρεωτική:

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις I - Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης - Γενικές Έννοιες

Η διπλανή εικόνα είναι:

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις I - Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης - Γενικές Έννοιες

Η διπλανή εικόνα είναι:

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις I - Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης - Γενικές Έννοιες

Από τον Ιούλιο 2010, το λογότυπο της ΕΕ για τα βιολογικά προϊόντα είναι υποχρεωτικό για όλα τα βιολογικά, προσυσκευασμένα τρόφιμα εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η προαναφερόμενη πρόταση είναι:

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις I - Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης - Γενικές Έννοιες

Στα πλαίσια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής-ΚΑΠ, όλοι οι γεωργοί που λαμβάνουν άμεσες ενισχύσεις υπόκεινται σε υποχρεωτική πολλαπλή συμμόρφωση, δηλαδή ακολουθούν ορισμένες ελάχιστες απαιτήσεις και πρότυπα σε σχέση με το περιβάλλον και την καλή μεταχείριση των ζώων, καθώς και τη διατήρηση της γης σε καλή γεωργική και περιβαλλοντική κατάσταση. Η προαναφερόμενη πρόταση είναι:

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις I - Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης - Γενικές Έννοιες

Ποιο/Ποια από τα παρακάτω είναι σωστά;

Στους Βασικούς Άξονες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής περιλαμβάνονται:

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις I - Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης - Γενικές Έννοιες

Στους στόχους της βιολογικής γεωργίας συμπεριλαμβάνεται η χρήση ανανεώσιμων πηγών, υλικών και ουσιών:

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις I - Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης - Γενικές Έννοιες

Ποιες από τις παρακάτω πρακτικές διαχείρισης του ελαιώνα είναι δυνατόν να επηρεάσουν σημαντικά το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους (αειφορία);

Καλλιέργεια εδάφους

Φυτοκάλυψη σε επικλινή ελαιώνα για προστασία από τη διάβρωση

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις I - Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης - Γενικές Έννοιες

Είναι εύκολο να μετατραπεί η ελαιοκαλλιέργεια από συμβατική σε βιολογική;

Η καλλιέργεια της ελιάς εύκολα μπορεί να μετατραπεί σε βιολογική εξαιτίας των χαμηλών, σε σχέση με άλλες καλλιέργειες, εισροών λίπανσης και φυτοπροστασίας.

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις I - Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης - Γενικές Έννοιες

Ποιο/Ποια από τα παρακάτω είναι σωστά;
Η μετατροπή ενός ελαιώνα από συμβατικό, σε ελαιώνα στα πλαίσια ενός φιλοπεριβαλλοντικού συστήματος διαχείρισης (Βιολογική γεωργία, Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης) προϋποθέτει:

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις I - Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης - Γενικές Έννοιες

Είναι απαραίτητο να υπάρχει «επιβλέπων» σύμβουλος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα πλαίσια της Βιολογικής γεωργίας και του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης;

Ο «επιβλέπων» σύμβουλος των γεωργικών εκμεταλλεύσεων στα πλαίσια της Βιολογικής γεωργίας και του Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, είναι ο αρμόδιος για το σχεδιασμό, τον έλεγχο και την παρακολούθηση της εφαρμογής της Βιολογικής γεωργίας και του Συστήματος της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης αντίστοιχα.

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις I - Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης - Γενικές Έννοιες

Οι βιοκαλλιεργητές επιδοτούνται για ένα διάστημα από την ημερομηνία έναρξης και όχι συνεχώς:

Η επιδότηση έχει πενταετή διάρκεια.

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις I - Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης - Γενικές Έννοιες

Οι συνθήκες της περιοχής και η ποικιλία της ελιάς έχουν καθοριστικό ρόλο για το βαθμό δυσκολίας της εφαρμογής της βιοκαλλιέργειας;

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις I - Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης - Γενικές Έννοιες

Μπορούν οι βιοκαλλιεργητές να παράγουν το λάδι τους σε οποιοδήποτε ελαιουργείο;

Οι βιοκαλλιεργητές μπορούν να παράγουν το λάδι τους μόνο σε πιστοποιημένο, για παραγωγή βιολογικού ελαιολάδου, ελαιουργείο.

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις I - Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης - Γενικές Έννοιες

Τα προϊόντα που προέρχονται από συστήματα φιλικά προς το περιβάλλον, όπως η βιολογική γεωργία, έχουν καλύτερες τιμές στην αγορά από ότι τα συμβατικά;

Τα προϊόντα στα πλαίσια της βιολογικής γεωργίας συνήθως απολαμβάνουν καλύτερες τιμές σε σχέση με τα συμβατικά. Ακόμα όμως και να μην έχουν καλύτερες τιμές, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να διατεθούν σε σχέση με τα συμβατικά, για τα οποία κάποιες φορές δεν υπάρχει καθόλου ζήτηση.

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις I - Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης - Γενικές Έννοιες

Κατά την εφαρμογή του Συστήματος της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης επιτρέπεται η χρήση χημικών προϊόντων λίπανσης, αλλά δεν επιτρέπεται η χρήση χημικών προϊόντων φυτοπροστασίας. Η προαναφερθείσα πρόταση είναι

«Το Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, σύμφωνα με τα πρότυπα του AGROCERT, είναι μια εναλλακτική της συμβατικής, φιλοπεριβαλλοντική μέθοδος παραγωγής, σύμφωνα με την οποία ο παραγωγός μειώνει δραστικά τη χρήση χημικών σκευασμάτων και την ανεξέλεγκτη εφαρμογή καλλιεργητικών παρεμβάσεων. Είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει συγκεκριμένους κανόνες παραγωγής, σύμφωνα με τις υποδείξεις επιβλέποντα γεωπόνου και να τηρεί αρχεία καταγραφών των πρακτικών που εφαρμόζει,  με στόχο τη διασφάλιση της υγείας του καταναλωτή και την προστασία του περιβάλλοντος.» (Από την ιστοσελίδα του Agrocert)

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις II - Επιλογή Πολλαπλασιαστικού Υλικού-Ποικιλίας

Τι είναι σημαντικό σχετικά με το πολλαπλασιαστικό υλικό στην ελαιοκαλλιέργεια;

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις II - Επιλογή Πολλαπλασιαστικού Υλικού-Ποικιλίας

Για ποιον/ποιους από τους παρακάτω λόγους επιλέγουμε/προστατεύουμε τις τοπικές, παραδοσιακές ποικιλίες;

Οι τοπικές, παραδοσιακές ποικιλίες έχουν προσαρμοστεί καλά στις συνθήκες της περιοχής από την οποία προέρχονται ή στην οποία επιβιώνουν για πολλά χρόνια, με αποτέλεσμα να μην έχουν ιδιαίτερα προβλήματα φυτοπροστασίας και μεγαλύτερες από το κανονικό, ανάγκες λίπανσης και άρδευσης.

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις II - Επιλογή Πολλαπλασιαστικού Υλικού-Ποικιλίας

Ποια/ Ποιο από τα παρακάτω συμπεριλαμβάνονται στα αίτια εξαφάνισης των τοπικών ποικιλιών;

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις II - Επιλογή Πολλαπλασιαστικού Υλικού-Ποικιλίας

Οι τράπεζες γενετικού υλικού είναι αναγκαίες, αφού υπάρχει κίνδυνος να χαθεί τμήμα του γενετικού υλικού που έχει δημιουργηθεί με το πέρασμα των χρόνων:

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις II - Επιλογή Πολλαπλασιαστικού Υλικού-Ποικιλίας

Ποιες/Ποια από τις παρακάτω ποικιλίες ελιάς είναι Ελληνικές:

Ποικιλία ελιάς «Αρμπεκίνα»

Ποικιλία ελιάς «Καλαμών»

Ποικιλία ελιάς «Δαφνελιά»

Ποικιλία ελιάς «Κορωνέικη»

Ποικιλία ελιάς «Λιανολιά Κερκύρας»

Ποικιλία ελιάς «Μαστοειδής»

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις III - Διαχείριση του Εδάφους

Σε ποια από τις διπλανές τρεις εικόνες η διαχείριση του εδάφους είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον;

Επιλογή πολλαπλών απαντήσεων

Εικόνα 1: Καλλιέργεια

Εικόνα 2: Καλλιέργεια σε λωρίδες

Εικόνα 3: Ακαλλιέργεια

γ. πιο φιλική, β. λιγότερο φιλική, α. είναι δυνατόν να δημιουργήσει πρόβλημα

Η μηχανική καλλιέργεια περιλαμβάνει την ενσωμάτωση των ζιζανίων στο έδαφος και διενεργείται το χειμώνα μετά τη συγκομιδή (καταστροφή ζιζανίων, ενσωμάτωση λιπασμάτων) και την άνοιξη (καταστροφή ζιζανίων, διατήρηση υγρασίας εδάφους) με φρέζα, εδαφοκαλλιεργητή ή δισκάροτρα, αν και εφόσον είναι αναγκαίο.

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις III - Διαχείριση του Εδάφους

Η μείωση της συχνότητας καλλιέργειας συμβάλλει στην προστασία του εδάφους από τη διάβρωση:

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις III - Διαχείριση του Εδάφους

Ποιο/Ποια από τα παρακάτω αποτελεί σημαντικό πρόβλημα για το έδαφος;

Παράδειγμα ελαιώνα με έντονη διάβρωση

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις III - Διαχείριση του Εδάφους

Ένα βαρύ έδαφος είναι δυνατόν να υποβαθμιστεί με τη διέλευση βαρέων αγροτικών μηχανημάτων:

Με τη διέλευση αγροτικών οχημάτων και τρακτέρ από τους ελαιώνες, ειδικά τους χειμερινούς μήνες που το έδαφος είναι βαρύ και υγρό, συμπιέζεται, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται η δομή του και να δυσκολεύει η είσοδος αέρα στους εδαφικούς πόρους, μια διαδικασία που είναι καθοριστική για τη γονιμότητα του εδάφους.

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις III - Διαχείριση του Εδάφους

Η χημική ζιζανιοκτονία είναι ο χειρότερος τρόπος αντιμετώπισης των ζιζανίων:

Η χημική ζιζανιοκτονία έχει σημαντικά πλεονεκτήματα για ελαιώνες ορεινών περιοχών ή επικλινών θέσεων. Τις τελευταίες δεκαετίες έχει συμβάλει καθοριστικά στη μείωση του κόστους καταπολέμησης των ζιζανίων και στον περιορισμό των προβλημάτων που συνδέονται με τη διάβρωση του εδάφους και την υποβάθμιση της γονιμότητάς του. Η μέθοδος χαρακτηρίζεται και ως ακαλλιέργεια με το δεδομένο ότι δεν πραγματοποιείται μηχανική κατεργασία (καλλιέργεια) του εδάφους. Τα πιο σημαντικά πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης μεθόδου έναντι της καλλιέργειας είναι ότι δεν διαταράσσεται η φυσική δομή του εδάφους, δεν προκαλούνται ζημιές και τραυματισμοί στο επιφανειακό ριζικό σύστημα των δέντρων, μειώνεται ο κίνδυνος εξάπλωσης εδαφογενών παθογόνων, αποφεύγεται η συμπίεση του εδάφους, αυξάνεται η περιεκτικότητα σε οργανική ουσία και το κυριότερο, αποφεύγονται οι διαβρώσεις.

Επικλινής ελαιώνας, στον οποίο ενδέχεται να είναι δύσκολη η εφαρμογή μηχανικής καλλιέργειας

Ελαιώνας στον οποίο έχει εφαρμοστεί χημική ζιζανιοκτονία

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις III - Διαχείριση του Εδάφους

Η υπερβόσκηση σε επικλινείς ελαιώνες ευνοεί την διάβρωση.

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις III - Διαχείριση του Εδάφους

Στους λόγους για τους οποίους συνιστώνται αναβαθμίδες συμπεριλαμβάνονται (Επιλογή πολλαπλών απαντήσεων):

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις III - Διαχείριση του Εδάφους

Ποιο/Ποια από τα παρακάτω είναι σωστά;

Ο παραγωγός οφείλει να προστατεύει τις αναβαθμίδες και τις ξερολιθιές για:

Ελαιώνας σε αναβαθμίδες

Ξερολιθιές σε ελαιώνα

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις III - Διαχείριση του Εδάφους

Ποιο/Ποια από τα παρακάτω είναι σωστά, σχετικά με την αμειψισπορά;

Οι κατηγορίες των φυτών που πρέπει να εναλλάσσονται ορθολογικά στον ίδιο αγρό είναι:

Εδαφοκάλυψη με Βίκο

Εδαφοκάλυψη με Μπιζέλια

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις IV - Λίπανση

Ποιο/Ποια από τα παρακάτω είναι σωστά;

Για τον υπολογισμό των απαιτήσεων λίπανσης έχουν καθοριστική σημασία τα ακόλουθα:

Εφαρμογή κομπόστας σε ελαιώνα

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις IV - Λίπανση

Η ελιά μπορεί να αναπτυχθεί σε ποικιλία εδαφών:

Η ελιά γενικά δεν θεωρείται απαιτητικό είδος και μπορεί να αναπτυχθεί σε ποικιλία εδαφών. Η λίπανση όμως αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της διαχείρισης του ελαιώνα και στοχεύει στη διατήρηση της καλής γονιμότητας και της φυσικής κατάστασης του εδάφους του ελαιώνα. Η κατάσταση του εδάφους έχει άμεση επίδραση στη συγκράτηση του νερού, στον αερισμό του και επιδρά στην ανάπτυξη όχι μόνο των ριζών, αλλά και των μικροοργανισμών.

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις IV - Λίπανση

H θρέψη και η γονιμότητα του εδάφους στα Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης εξασφαλίζεται με την εφαρμογή οργανικής λίπανσης ή με τις ελάχιστες δυνατές ποσότητες χημικών λιπασμάτων, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής:

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις IV - Λίπανση

Τι περιλαμβάνει η Οργανική Λίπανση;

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις IV - Λίπανση

Ποιο/ Ποια από τα παρακάτω είναι τα πλεονεκτήματα της Αμειψισποράς;

Αμειψισπορά είναι η περιοδική εναλλαγή καλλιεργειών που είναι φτωχές σε φυτικά υπολείμματα ή καταναλώνουν το χούμο του εδάφους, με καλλιέργειες, οι οποίες παρέχουν στο έδαφος πλούσια φυτικά υπολείμματα.

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις IV - Λίπανση

Ποιο/Ποια από τα παρακάτω είναι σωστά;

Σχετικά με την κοπριά ισχύουν:

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις IV - Λίπανση

Ποιο/Ποια από τα παρακάτω είναι σωστά;

Σχετικά με τα Kομπόστ (compost) ισχύουν:

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις IV - Λίπανση

Γιατί η χρήση κομπόστ ή κοπριάς είναι φιλική προς το περιβάλλον;

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις IV - Λίπανση

Η παρακάτω φωτογραφία είναι πιθανόν να απεικονίζει:

Προετοιμασία κομπόστας για λίπανση ελαιώνα από φύλλα ελιάς, στερεό ίζημα εξατμισοδεξαμενών απόνερων ελαιουργείων, ζωική κοπριά

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις IV - Λίπανση

Για τη χλωρή λίπανση, πραγματοποιείται ενσωμάτωση φυτικών υπολειμμάτων στο έδαφος, αρχή της άνοιξης ή το φθινόπωρο, με καλλιέργεια:

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις IV - Λίπανση

Ποιο/Ποια από τα παρακάτω είναι σωστά;

Τύποι φυτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για χλωρή λίπανση είναι:

Παράδειγμα εφαρμογής χλωρής λίπανσης σε ελαιώνα

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις IV - Λίπανση

Τα πλεονεκτήματα της επίστρωσης στην επιφάνεια του εδάφους (mulching) είναι (Επιλογή πολλαπλών απαντήσεων):

Παράδειγμα εφαρμογής mulching (πηγή: internet)

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις IV - Λίπανση

Η ανόργανη θρέψη περιλαμβάνει λιπάσματα από Άζωτο και Κάλιο μόνο:

Συνηθισμένες ελλείψεις θρεπτικών στοιχείων σε ελαιώνες είναι, Άζωτο, Κάλιο και Βόριο. Η προσθήκη Φωσφόρου απαιτείται επίσης κάποιες φορές.

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις IV - Λίπανση

Η χρήση όξινων λιπασμάτων σε καλλιεργούμενα εδάφη με χαμηλό Ph, αποτελεί αιτία υποβάθμισης και ερημοποίησης;

Η οξίνιση των γεωργικών εδαφών που προκαλείται από εκτεταμένη χρήση όξινων λιπασμάτων σε καλλιεργούμενα εδάφη, τα οποία έχουν σχηματιστεί πάνω σε όξινα μητρικά υλικά, αποτελεί αιτία υποβάθμισης και ερημοποίησης.

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις IV - Λίπανση

Η θρέψη και η φυτοπροστασία έχουν μεγαλύτερες οικονομικές και πρακτικές απαιτήσεις για τους βιοκαλλιεργητές σε σχέση με τους παραγωγούς στα πλαίσια της συμβατικής γεωργίας;

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις V - Ερημοποίηση

Τι είναι ερημοποίηση;

Η ερημοποίηση είναι η διαδικασία κατά την οποία η παραγωγική γη υποβαθμίζεται και μετατρέπεται σταδιακά σε ακατάλληλη για την αναπτυσσόμενη βλάστηση. Αποτέλεσμα είναι η δημιουργία απογυμνωμένων περιοχών με την εμφάνιση του μητρικού πετρώματος στην επιφάνεια:

Ελαιώνας με υψηλό κίνδυνο ερημοποίησης(φωτογραφία: Κ. Κοσμάς)

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις V - Ερημοποίηση

Ποιο/Ποια από τα παρακάτω είναι σωστά;

Η ερημοποίηση έχει τις εξής συνέπειες:

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις V - Ερημοποίηση

Η θέσπιση ορθολογικών κανόνων χρήσης γαιών αποτελεί μέτρο ύψιστης προτεραιότητας για την αντιμετώπιση της ερημοποίησης;

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις V - Ερημοποίηση

Ποια/Ποιες διαδικασίες αποτελούν αιτίες της ερημοποίησης στην Ελλάδα;

Η Ελλάδα λόγω του ορεινού της χαρακτήρα, παρουσιάζει απότομες υψομετρικές διαφορές, οι οποίες σχηματίζουν επιφάνειες με ισχυρές κλίσεις σε μεγάλο τμήμα της χώρας. Συγκεκριμένα, κλίσεις που υπερβαίνουν το 10% καλύπτουν το 50% της συνολικής έκτασης. Οι ισχυρές κλίσεις δημιουργούν έντονες επιφανειακές απορροές των όμβριων υδάτων και έντονες διαβρώσεις των εδαφών εκεί όπου δεν υπάρχει αρκετή φυτοκάλυψη. Οι διαδικασίες αυτές είναι οι κύριες αιτίες της ερημοποίησης στη χώρα

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις V - Ερημοποίηση

Ποιο/Ποια από τα παρακάτω αποτελούν παράγοντες για την καταστροφή της φυτοκάλυψης;

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις VI - Άρδευση

Ποιο σύστημα άρδευσης δεν συνίσταται από άποψη προστασίας των υδατικών πόρων;

Σύμφωνα με τους κώδικες ορθής γεωργικής πρακτικής, οι γεωργοί, ως ελάχιστη συμβολή στην αποκατάσταση της οικολογικής ισορροπίας και την προστασία του κοινωνικού συνόλου, θα πρέπει να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των υδατικών πόρων.

Για την ορθολογική άρδευση διατίθενται οδηγίες από τις αρμόδιες αρχές της Νομαρχίας στην οποία ανήκει μια περιοχή.

Η επιφανειακή άρδευση δεν συνιστάται ως σύστημα άρδευσης, γιατί με το σύστημα αυτό έχουμε μεγάλη κατανάλωση νερού, έκπλυση θρεπτικών στοιχείων και ανομοιόμορφο πότισμα. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της επιφανειακής άρδευσης μπορεί να είναι αναγκαία εάν ο τύπος του εδάφους το επιβάλλει (π.χ. εδάφη που εμφανίζουν προβλήματα συσσώρευσης αλάτων).

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις VI - Άρδευση

Ποιο ή ποια από τα ακόλουθα εφαρμόζονται/μελετώνται με στόχο την αποδοτικότερη χρήση νερού στη γεωργία;

Αρδευόμενος ελαιώνας με στάγδην άρδευση

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις VI - Άρδευση

Η ελλειμματική άρδευση είναι δυνατόν να επαρκεί για τα φυτά.

Η παραπάνω πρόταση είναι:

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις VI - Άρδευση

Η επαναχρησιμοποίηση των επεξεργασμένων αστικών λυμάτων για άρδευση είναι μια πρακτική που εφαρμόζεται.

Η προαναφερόμενη πρόταση είναι:

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις VII - Κλάδεμα

Το κλάδεμα έχει σχέση με τη μείωση της χρήσης αγροχημικών;

Στις εικόνες φαίνεται κλάδεμα μετά τη συγκομιδή σε ελαιόδεντρα της ποικιλίας Κορωνέικη

Με κατάλληλο κλάδεμα των δέντρων μπορεί: να βελτιωθεί ο αερισμός και ο φωτισμός της κόμης, να μειωθούν οι προσβολές από μυκητολογικές ασθένειες και συνεπώς η ανάγκη επεμβάσεων με αγροχημικά.

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις VII - Κλάδεμα

Έχουν σχέση τα υπολείμματα του κλαδέματος με την αειφορική διαχείριση του ελαιώνα;

Διαχείριση υπολειμμάτων κλαδέματος (τεμαχισμός υπολειμμάτων κλαδέματος με καταστροφέα) και αργότερα ενσωμάτωση στο έδαφος

Η ενσωμάτωση των υπολειμμάτων του κλαδέματος στο έδαφος (με τεμαχισμό και καταστροφέα) συντελεί στην αύξηση της οργανικής ουσίας και στη βελτίωση της δομής του εδάφους. Οι εναλλακτικές λύσεις διαχείρισης των υπολειμμάτων του κλαδέματος, αντί για την καύση τους (συνήθης μέθοδος διαχείρισής τους), μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιών.

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις VII - Κλάδεμα

Έχει σχέση το κλάδεμα με την ενέργεια;

Όταν το κλάδεμα είναι βαρύ, παράγονται ξύλα (καυσόξυλα), τα οποία αποτελούν πηγή ενέργειας για θέρμανση.

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις VII - Κλάδεμα

Έχει διαφορά το κλάδεμα και η συγκομιδή στις βιοκαλλιέργειες σε σχέση με τις συμβατικές καλλιέργειες;

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις VIII - Φυτοπροστασία

Ποιο/Ποια από τα παρακάτω είναι σωστά;

Ο έλεγχος και η αντιμετώπιση των εχθρών και των ασθενειών στα πλαίσια της φιλοπεριβαλλοντικής διαχείρισης του ελαιώνα γίνεται με:

Χρησιμοποίηση παγίδων τύπου McPhail για έλεγχο δακοπληθυσμού σε ελαιόδεντρα ποικιλίας Κορωνέικη

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις IX - Βιοποικιλότητα

Ποιο/Ποια από τα παρακάτω είναι σωστά;

Απειλές για τη Βιοποικιλότητα αποτελούν:

Παράδειγμα αυτοφυούς βλάστησης σε ελαιώνα

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις IX - Βιοποικιλότητα

Ποιο/Ποια από τα παρακάτω είναι σωστά;

Στους λόγους που τα φιλοπεριβαλλοντικά συστήματα διαχείρισης και ιδιαίτερα η βιολογική γεωργία υποστηρίζουν τη διατήρηση της βιοποικιλότητας συμπεριλαμβάνονται (πληροφορίες από την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη βιολογική γεωργία):

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις X - Διαχείριση Ρύπων

Η διαχείριση των απόνερων των ελαιουργείων με εξάτμιση σε ανοικτές εξατμισοδεξαμενές είναι συνήθης τρόπος αντιμετώπισης στην Κρήτη. Υπάρχουν όμως και περιπτώσεις όπου δεν λαμβάνονται μέτρα.

Απόνερα ελαιουργείων σε ρυάκι

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις X - Διαχείριση Ρύπων

Τα στερεά υποπροϊόντα των ελαιουργείων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή κομπόστας, για λίπανση σε βιολογικούς ελαιώνες;

Εξατμισοδεξαμενή αποβλήτων ελαιουργείου

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις X - Διαχείριση Ρύπων

Τα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων, μετά από κατάλληλη επεξεργασία και έλεγχο, είναι δυνατό να αποτελέσουν εδαφοβελτιωτικό:

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις X - Διαχείριση Ρύπων

Ποιο/Ποια από τα παρακάτω είναι σωστά;

Για την αποφυγή της νιτρορύπανσης είναι σημαντικά:

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις X - Διαχείριση Ρύπων

Ποιο/Ποια από τα παρακάτω είναι σωστά;

Πηγές εκπομπών αερίων θερμοκηπίου αποτελούν:

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις X - Διαχείριση Ρύπων

Ποια/ Ποιες αποτελούν λύσεις σχετικά με τη διαχείριση των πηγών των αερίων θερμοκηπίου;

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις X - Διαχείριση Ρύπων

Ποιο/Ποια από τα παρακάτω είναι σωστά;

Η βιολογική γεωργία παράγει λιγότερες εκπομπές άνθρακα εξαιτίας των εξής:

Εκπαιδευτικές Ερωτήσεις X - Διαχείριση Ρύπων

Ο κύκλος παραγωγής ενός προϊόντος, για παράδειγμα του ελαιολάδου, έχει σημαντικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος:

Κύκλος ζωής προϊόντος (πηγή: ECOIL, LIFE04 ENV/GR/110)

Αποτέλεσμα Ελέγχου Γνώσεων
apotelesmata
xxx