Φιλοπεριβαλλοντικά Συστήματα Διαχείρισης

Κριτήρια

Ιδιαίτερη σημασία για την υιοθέτηση Φ.Σ.Δ. (Φιλοπεριβαλλοντικών Συστημάτων Διαχείρισης) έχει η ενημέρωση σχετικά με τους στόχους τους και τις προϋποθέσεις για την εφαρμογή τους και την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.

Το προϊόντα που προέρχονται απο Φ.Σ.Δ. επιδιώκεται να μην έχουν επιβλαβείς χημικές ουσίες και παράγονται με καλλιεργητικές τεχνικές που δεν υποβαθμίζουν την ποιότητα του εδάφους και γενικότερα το περιβάλλον.

Η εξασφάλιση της θρέψης και της γονιμότητας του εδάφους γίνεται με την εφαρμογή οργανικής λίπανσης (κοπριές, κόμποστ, φυτικά υπολείμματα, χλωρή λίπανση και άλλα) ή με τις ελάχιστες δυνατές ποσότητες χημικών λιπασμάτων, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής.

Ο έλεγχος και η αντιμετώπιση των εντόμων και των λοιπών παθογόνων γίνεται με οικολογική διαχείριση και συνδυασμό καλλιεργητικών πρακτικών με ολοκληρωμένη καταπολέμηση (οικολογικές δακοπαγίδες, φερομόνες, ωφέλημα έντομα, εγκεκριμένα σκευάσματα για ψεκασμό κ.α.).

Κατά τη διαδικασία της συγκομιδής, της αποθήκευσης-μεταφοράς και της έκθλιψης του καρπού πρέπει να τηρούνται κατάλληλες συνθήκες λειτουργίας των ελαιουργείων για την αποφυγή της υποβάθμισης του παραγόμενου ελαιολάδου.

Συμπεράσματα, βασισμένα σε οικονομικές και περιβαλλοντικές αναλύσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σε ερευνητικά Ιδρύματα όπως το Ινστιτούτου Ελιάς και Υποτροπικών Φυτών Χανίων, μπορούν να αξιοποιηθούν για την πραγματοποίηση δράσεων υποστήριξης των Φ.Σ.Δ.

Προτείνεται η λήψη πρωτοβουλιών και μέτρων οργάνωσης των καλλιεργητών σε ομάδες ή ενώσεις για την παραγωγή καλής ποιότητας προϊόντος, την τυποποίηση και την εμπορία.

Υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες παραγωγής με σεβασμό στο περιβάλλον και στην υγεία των καλλιεργητών και των καταναλωτών.

 

Βιολογική Γεωργία

 

Βιολογική καλλιέργεια της Ελιάς

Νομοθεσία

  • ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 889/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Σεπτεμβρίου 2008 σχετικά με τη θέσπιση λεπτομερών κανόνων εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 834/2007 του Συμβουλίου για τη βιολογική παραγωγή και την επισήμανση των βιολογικών προϊόντων όσον αφορά τον βιολογικό τρόπο παραγωγής, την επισήμανση και τον έλεγχο των προϊόντων: http://www.dionet.gr/08/kan2009/889_2008.pdf 

Πιστοποίηση

 

Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης ΣΟΔ

 
GreekEnglish (United Kingdom)Italian - Italy