Λίπανση των ελαιώνων με απόβλητα ελαιουργείων
To Ινστιτούτο Υποτροπικών φυτών και Ελιάς Χανίων εφαρμόζει την τελευταία περίοδο μια πρωτοποριακή περιβαλλοντικά ορθή και με πολύ χαμηλό κόστος, μέθοδος αξιοποίησης των υγρών αποβλήτων των ελαιουργείων (κατσίγαροι). Πρόκειται για την αξιοποίηση των κατσίγαρων για την λίπανση των ελαιώνων. Σύμφωνα με την άποψη του διευθυντή του Ινστιτουτου κ. Κώστα Χαρτζουλάκη , τα υγρά απόβλητα των ελαιουργείων αντί να συγκεντρώνονται στις γνωστές εξατμισοδεξαμενές ή – παρανομώντας – να ρίχνονται σε ποτάμια και ρυάκια, μπορούν να συγκεντρώνονται σε δεξαμενές και «αφού παραμείνoυν επί μια ημέρα και την επομένη , πριν γίνει η οξείδωση των πολυφαινολών και του οργανικού φορτίου, να μεταφέρονται με βυτίο και τρακτέρ στον ελαιώνα. Εκεί αφού θα έχει γίνει ανάλυση των αναγκών του εδάφους και οι σχετικοί υπολογισμοί, θα διασκορπίζονται τα υγρά απόβλητα στα ελαιόδεντρα σε καθορισμένες ποσότητες». Σύμφωνα με την πρακτική έρευνα του Ινστιτούτου τα υγρά απόβλητα ενός μέσου ελαιουργείου, που σίγουρα δημιουργούν περιβαλλοντικό πρόβλημα, επαρκούν γιανα λιπάνουνπερίπου40 στρέμματα ελαιώνων. Αναγκαία προϋπόθεση είναι η σωστή εφαρμογή της μεθόδου με την διοχέτευση στον ελαιώνα μόνο των ποσοτήτων κατσιγάρων που κρίνονται αναγκαίες βάση των εδαφικών αναλύσεων και της ηλικίας των δένδρων. Επίσης, σημαντικό είναι πως η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται μόνο στην διάρκεια του Χειμώνα, που λειτουργούν τα ελαιουργεία, οπότε με τις βροχές και τα οργώματα στους ελαιώνες οι κατσίγαροι ενσωματώνονται απολύτως στο έδαφος.

Πηγή: agrotypos.gr

 
GreekEnglish (United Kingdom)Italian - Italy