Λογότυπο και Σήμανση Βιολογικών Προϊόντων

infoilΗ παραγωγή και η τοποθέτηση των βιολογικών προϊόντων με τη σήμανση και το λογότυπο στην αγορά της ΕΕ ακολουθούν μία αυστηρή διαδικασία με την οποία θα πρέπει να είναι σε πλήρη συμμόρφωση.

Οι παραγωγοί πρέπει πρώτα να περάσουν μία μεταβατική περίοδο τουλάχιστον δύο ετών προτού να ξεκινήσουν την παραγωγή αγροτικών αγαθών ικανών να ονομαστούν βιολογικά. Αν επιθυμούν να παράγουν ταυτόχρονα συμβατικά και βιολογικά προϊόντα, θα πρέπει να διαχωρίσουν απόλυτα τις δύο επιχειρήσεις σε κάθε στάδιο της παραγωγής.

Οι παραγωγοί και οι μεταποιητές πρέπει να εφαρμόζουν με συνέχεια και συνέπεια τους κανόνες που περιέχονται στον κανονισμό της ΕΕ. Υπόκεινται σε ελέγχους από τους οργανισμούς ελέγχου της ΕΕ ή από αρχές που μπορούν να επιβεβαιώνουν ότι εφάρμοσαν τους κανόνες αυτούς.

Τελικά σε όσους παραγωγούς χορηγηθεί σχετική πιστοποίηση, αυτοί και μόνο έχουν το δικαίωμα να τοποθετήσουν στα προϊόντα τους σήμανση για το βιολογικό τρόπο παραγωγής.

Περισσότερες πληροφορίες στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ec.europa.eu/agriculture/organic/consumer-confidence/logo- labelling_el

 
GreekEnglish (United Kingdom)Italian - Italy