Οικονομική κρίση: Νέες ευκαιρίες για την επανασύνθεση του αναπτυξιακού ρόλου της ελληνικής γεωργίας

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας Α.Π.Θ., Νοέμβριος 2012

Η ελληνική γεωργία, όπως και η ευρωπαϊκή, υφίσταται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης και των διεθνών εξελίξεων, μεταξύ των οποίων βρίσκονται στο προσκήνιο:

  • η παγκοσμιοποίηση των γεωργικών αγορών
  • η αυξημένη μεταβλητότητα των τιμών
  • η αλληλεξάρτηση της γεωργίας με την υπόλοιπη οικονομία
  • η «δυσκαμψία» στην παραγωγή γεωργικών προϊόντων
  • οι αλλαγές στην κατανάλωση και η εμφάνιση εναλλακτικών διατροφικών δικτύων
  • η ισχνή θέση των αγροτών και των επιχειρήσεών τους στην αλυσίδα τροφίμων σε συνδυασμό με τη χαμηλή συμμετοχή στη δημιουργία προστιθέμενης αξίας
  • τα εντεινόμενα περιβαλλοντικά προβλήματα σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα λόγω των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών αλλά και
  • οι ραγδαίες εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας, των επικοινωνιών και της καινοτομίας.

Όλα τα παραπάνω είναι μερικά χαρακτηριστικά στοιχεία που συνθέτουν τον κόσμο μέσα στον οποίο ζει, παράγει και λειτουργεί ο σημερινός αγρότης και η αγρότισσα προσπαθώντας να γίνει πιο αποτελεσματικός και πιο αειφόρος. Σε αυτές τις αλλαγές, έρχεται να προστεθεί και η τρέχουσα αναμόρφωση της ΚΑΠ, η οποία δίνει προτεραιότητα: στην ασφάλεια των τροφίμων, στο δίκαιο εμπόριο, στη γεωργική δραστηριότητα, στην ποιότητα των τροφίμων, στη βιοποικιλότητα, στο περιβάλλον, στην αποζημίωση για τη διατήρηση των δημοσίων αγαθών, στην αγροτική ανάπτυξη και στις «πράσινες» θέσεις εργασίας.

Όλα αυτά περιγράφονται σε τρεις άξονες οι οποίοι ανταποκρίνονται στους στόχους της πράσινης πολιτικής για την Ευρώπη του 2020:

α) βιώσιμη παραγωγή τροφίμων

β) αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων και δράσεις υπέρ του κλίματος

γ) ενίσχυση της χωρικής συνοχής στις αγροτικές περιοχές.

 

Ορισμένες από τις σημαντικές προτάσεις, σε αυτήν τη διαδικασία της αναμόρφωσης της ΚΑΠ, είναι και η εισαγωγή της έννοιας του «ενεργού αγρότη» (ως τον αποκλειστικό δικαιούχο των άμεσων ενισχύσεων) του «μικρού παραγωγού» και της «γεωργικής δραστηριότητας», έννοιες οι οποίες θα κατέχουν, όπως φαίνεται, ιδιαίτερη σημασία και αξία στο μέλλον.

Παρά τις δυσμενείς, κατά καιρούς, εξελίξεις, η σπουδαιότητα του αγροδιατροφικού συστήματος και του γεωργικού τομέα παραμένει υψηλή για την ελληνική οικονομία. Εκτιμάται ότι προσφέρει απασχόληση στο 12,4% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού, αμέσως μετά τον τομέα του εμπορίου (18,1%). Το 2010, σε σύγκριση με το 2008, οι νέες θέσεις εργασίας στον πρωτογενή τομέα είναι της τάξεως των 32.900 και πλέον, από τις οποίες το 97% αναλογεί στη γεωργία και το υπόλοιπο στην αλιεία. Στο διάστημα αυτό, συγκριτικά, ανακτήθηκε σχεδόν στο σύνολό της η απώλεια των θέσεων εργασίας της περιόδου 2005- 2008. Η θέση αυτή ισχυροποιείται με τις θετικές εξελίξεις στο εμπορικό ισοζύγιο γεωργικών προϊόντων και με την ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για είσοδο νέων στο γεωργικό επάγγελμα, ενώ παράλληλα, οι αγροτικές περιοχές της χώρας δεν παύουν να είναι ο βασικός τροφοδότης της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών αλλά και πλοηγός της τουριστικής ανάπτυξης της υπαίθρου.

Είναι φανερό ότι όχι μόνον απειλές αλλά και ευκαιρίες επαναπροσδιορίζονται μέσα από αυτές τις εξελίξεις και είναι σημαντικό να αναδειχθούν. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον λοιπόν που δημιουργεί πληθώρα ευκαιριών αλλά και απειλών, πραγματοποιείται το 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγροτικής Οικονομίας. Καλείται λοιπόν η Επιστημονική Κοινότητα να συνεισφέρει στην ανάδειξη νέων ευκαιριών για την επανασύνθεση του αναπτυξιακού ρόλου της ελληνικής γεωργίας μέσα από τη μελέτη των προβλημάτων, την παρουσίαση των συμπερασμάτων της ερευνητικής αναζήτησης και της διδακτικής της εμπειρίας, να αναδείξει τις αξίες της και να προτείνει λύσεις.

Πηγή: www.etagro.gr

 
GreekEnglish (United Kingdom)Italian - Italy