Συμμετοχή σε Ημερίδα

Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE-PROSODOL διοργάνωσε μια ημερίδα σχετικά με την διάθεση των αποβλήτων των ελαιοτριβείων και την προστασία του Περιβάλλοντος.

Η Ημερίδα έλαβε χώρα στο «Σπίτι του Πολιτισμού» στο Ρέθυμνο Κρήτης στις 18 Μαΐου 2011 και στην οποία συζητήθηκαν οι στρατηγικές για την βελτίωση και την προστασία του εδάφους από την διάθεση αποβλήτων ελαιοτριβείων στις Μεσογειακές Χώρες.

Στα πλαίσια της ημερίδας παρουσιάστηκε το Πρόγραμμα «INFOIL» από τους εκπροσώπους του Πολυτεχνείου Κρήτης.

Συγκεκριμένα παρουσιαστήκαν οι στόχοι του Προγράμματος «INFOIL» καθώς και οι οι δράσεις του δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στις δράσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα όπως:

  • H συλλογή δεδομένων από ομάδες – στόχους (ερωτηματολόγια). Βάση δεδομένων
  • Η αποτύπωση των χαρακτηριστικών της παραγωγής ελαιολάδου
  • Η Ανάπτυξη Πλάνου Ενεργειών για την Προώθηση της Οικολογικής Παραγωγής (Συντονισμός από Συμβουλευτική Επιτροπή)
  • Τα κριτήρια για την οικολογική παραγωγή και την ποιότητα του ελαιολάδου. Πλάνο Επικοινωνίας και Διάδοσης Γνώσης
  • Η μελέτη σχετικά με τον κίνδυνο υποβάθμισης του εδάφους, σε δύο (2) πιλοτικές περιοχές
  • Η δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης στην Κρήτη και στην Ηλεία
  • Τα Εκπαιδευτικά Σεμινάρια & οι Ενημερωτικές Ημερίδες σε Κρήτη και Ηλεία
  • Πιλοτική εφαρμογή Φιλοπεριβαλλοντικών Συστημάτων Διαχείρισης (ΦΣΔ) στην παραγωγή ελαιολάδου (Περιοχή Μουσούρων)

Επίσης έγινε αναφορά στις δράσεις που πρόκειται να πραγματοποιηθούν μέχρι το τέλος του Προγράμματος καθώς και στα αναμενόμενα αποτελέσματα του Προγράμματος όπως:

  • Δημιουργία τάσης για υιοθέτηση ΦΣΔ στη παραγωγή ελαιολάδου: Βιολογική καλλιέργεια, Σύστημα Ολοκληρωμένης διαχείρισης (ΣΟΔ).
  • Αύξηση μεριδίου αγοράς ελαιολάδου (και γενικότερα προϊόντων) που παράγονται από ΦΣΔ.

Κατά την διάρκεια της ημερίδας ακολούθησε συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.

imerida

 
GreekEnglish (United Kingdom)Italian - Italy