Δράσεις του Έργου

Οι δραστηριότητες διάχυσης που θα πραγματοποιηθούν κατά τη διάρκεια του έργου είναι σε πλήρη συμφωνία με τους στόχους του προγράμματος. Για την οργάνωση όλων των δράσεων διάχυσης και τη συλλογή των απαραίτητων στοιχείων αρχικά θα λάβουν χώρα κατάλληλες προπαρασκευαστικές δράσεις.

Μία από τις βασικές δράσεις του προγράμματος είναι η δημιουργία Κέντρου Πληροφόρησης για το ελαιόλαδο στην Κρήτη. Το κέντρο αυτό θα αποτελεί το σημείο ενημέρωσης των “φίλων” του ελαιόλαδου, θα διαθέτει κατάλληλο ενημερωτικό υλικό και φυλλάδια, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα της εκ του σύνεγγυς ενημέρωσης και ανταλλαγής πληροφοριών με ειδικούς εμπειρογνώμονες του προγράμματος. Μέσω του κέντρου πληροφόρησης, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί και καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν συμμετοχή στις ενημερωτικές ημερίδες του προγράμματος. Επιπλέον το κέντρο θα διαθέτει κατάλληλη βιβλιοθήκη με υλικό για το ελαιόλαδο και την αειφόρο κατανάλωση και παραγωγή.

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία του Νομού Ηλείας (ΗΛΕΙΑΚΗ) στα πλαίσια του προγράμματος θα λειτουργήσει ένα κέντρο πληροφόρησης για το ελαιόλαδο στην Ηλεία. Μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές τον Αύγουστο του 2007, πολλοί παραγωγοί της Πελοποννήσου επιθυμούν να αποκαταστήσουν τις καλλιέργειές τους. Δεδομένου ότι η αποκατάσταση αυτή θα πραγματοποιηθεί στο άμεσο μέλλον, το πρόγραμμα στοχεύει μέσω των δραστηριοτήτων διάχυσης να προωθήσει την αειφόρο καλλιέργεια ελαιόδεντρων, η οποία αποτελεί ένα από τα κύρια θέματα του προγράμματος.

Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου θα διεξαχθούν στην Κρήτη και την Ηλεία ενημερωτικές ημερίδες και εκπαιδευτικά σεμινάρια. Οι ημερίδες θα έχουν ενημερωτικό χαρακτήρα και θα συνδυαστούν με τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα των σεμιναρίων. Παράλληλα, κάθε χρόνο θα διοργανώνονται δρώμενα με την ονομασία «ημέρες ελαιόλαδου» για την προώθησητωναειφόρωνπροϊόντων. Τέλος κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα διεξαχθούν 2 διαγωνισμοί για παραγωγούς και καταναλωτές. Οι νικητές θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ειδικό διαγωνισμό για το ελαιόλαδο. Αρμόδιο για την οργάνωση αυτής της δράσης θα είναι το Πολυτεχνείο Κρήτης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εκτός από τις παραπάνω δράσεις και ηλεκτρονικές δραστηριότητες διάχυσης. Το Πολυτεχνείο Κρήτης έχει αναπτύξει το web-portal του προγράμματος, το οποίο θα περιλαμβάνει ηλεκτρονική βάση δεδομένων με στατιστικά στοιχεία όλων των εγγεγραμμένων παραγωγών και καταναλωτών, ηλεκτρονική βιβλιοθήκη σύμφωνα με τα στοιχεία που θα συλλεχθούν από τις προπαρασκευαστικές δράσεις και κατάλληλα προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Το web- portal του προγράμματος και ειδικότερα το e-forum που θα αναρτηθεί σε αυτό, θα δώσει τη δυνατότητα σε όσους ενδιαφέρονται για το ελαιόλαδο και άλλα βιολογικά προϊόντα να ανταλλάξουν δεδομένα, απόψεις και πληροφορίες σχετικά με την αειφόρο παραγωγή και κατανάλωση. Το web-portal θα είναι διαθέσιμο στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και θα επικαιροποιείται καθ’ όλητη διάρκειατο υ προγράμματος.

 
GreekEnglish (United Kingdom)Italian - Italy