Κατάρτιση συμβούλων/εκπαιδευτών Βιολογικής Γεωργίας
Ένα Πρόγραμμα κατάρτισης συμβούλων- εκπαιδευτών για την βιολογική γεωργία διεξήχθη στα Χανιά στις 22-28 Μαΐου 2011 στις εγκαταστάσεις του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων (ΜΑΙΧ). Οι συμμετέχοντες παρακολούθησαν διαλέξεις για τις αρχές, πρακτικές και τελευταίες εξελίξεις στις μεθόδους που εφαρμόζονται στην Βιολογική Γεωργία αλλά και για τις ενδεδειγμένες παιδαγωγικές μεθόδους εκπαίδευσης και επικοινωνίας με τους αγρότες. Παράλληλα είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και εργαστήρια πρακτικής εξάσκησης, τα οποία συνοδεύτηκαν από επισκέψεις σε βιολογικά αγροκτήματα. Τα σεμινάρια συμπληρώθηκαν από ολοκληρωμένη διαδικτυακή ιστοσελίδα με πρόσβαση σε όλο προπαρασκευαστικό και μετεκπαιδευτικό υλικό.

Το εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα έγινε στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος CerOrganic στο οποίο συμμετέχουν 9 φορείς από την Ευρώπη, μεταξύ αυτών το ΜΑΙΧ και ο Οργανισμός ΔΗΩ από την Ελλάδα.

Η βιολογική γεωργία ως στρατηγική αγροτικής ανάπτυξης ανταποκρίνεται στην ανάγκη για αειφόρο πρόοδο ικανοποιόντας ταυτόχρονα την επιθυμία των καταναλωτών για μεγαλύτερη ασφάλεια και υψηλότερη ποιότητα στα τρόφιμα. Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενθαρρύνει την ανάπτυξη της βιολογικής γεωργίας με το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για τη Βιολογική Γεωργία και τα Τρόφιμα, το οποίο εφαρμόζεται σε εθνικό επίπεδο μέ προσπάθειες αύξησης των βιολογικά καλλιεργούμενων εκτάσεων.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Νέων Αγροτών διαπίστωσε ότι η κατάρτιση αποτελεί ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Μοντέλου γεωργίας. Αρκετές χώρες της ΕΕ διαθέτουν πρωτοβουλίες κατάρτισης στη Βιολογική Γεωργία αλλά με άγνωστη ποιότητα και αποτελεσματικότητα. Ο συνολικός σκοπός του CerOrganic είναι να αναπτύξει και να αξιολογήσει μια διαδικασία διασφάλισης ποιότητας για την κατάρτιση γεωργικών συμβούλων/εκπαιδευτών, με βάση το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση Ποιότητας. Ενσωματώνοντας υφιστάμενα προγράμματα κατάρτισης Βιολογικής Γεωργίας για νέους ή/και άνεργους γεωτεχνικούς σε ένα καινοτόμο ποιοτικά πιστοποιημένο πρόγραμμα και αναπτύσσοντας ένα σύστημα διασφάλισης ποιότητας (για εφαρμογή σε άλλα προγράμματα κατάρτισης στη Βιολογική Γεωργία). Το CerOrganic στοχεύει στην προώθηση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας στα προγράμματα κατάρτισης Βιολογικής Γεωργίας συνολικά.

Πηγή: .dio_news.gr/cer/cerorganic.eu.

 
GreekEnglish (United Kingdom)Italian - Italy