Ερευνητικά Έργα - Προγράμματα
Mostra # 
# Web Link Visite
1   Link   Organic.Edunet
2204
2   Link   Life, Prosodol
2635
3   Link   Life, Infoil
1873
4   Link   Life, Ecoil
2102
5   Link   The future of olive plantation systems on sloping and mountainous land. Scenarios for the production and natural resource conservation-OLIVERO, E.E., 2002-2006
1724
6   Link   Sustainable use of water resources and rural development in drought affected areas –IMAGE. Interreg III B Archimed, Measure 3.1: Protection, Planning of natural resources and Landscape, 2006-2008
1675
7   Link   Mediterranean Initiatives-Development in Agriculture-M.I.D.A.. Interreg III B Archimed, Measure 1.2: Assistance for urban centres, rural areas and growth of cooperation between them, 2006-2008
1836
8   Link   Combating Desertification in Mediterranean Europe: Linking Science with Stakeholders (DESERTLINKS)
1892
9   Link   BIOCxLIFE
BIOCxLIFE – Promoting responsible food consumer choices that foster biodiversity in the Network of Natura 2000 and natural protected areas in Spain.
LIFE09 INF/ES/000542
1819
10   Link   FA.RE.NA.IT
FA.RE.NA.IT - Networking on Nature 2000 sites in rural areas of Italy.
LIFE10 INF/IT/000272
2088
11   Link   InfoNitrates
InfoNitrates - Information and communications campaign for the proper use and management of nitrates in agriculture and livestock breeding.
LIFE10 INF/MT/000092
1789
12   Link   Desire project
Fragile arid and semi-arid ecosystems are in urgent need of integrated conservation approaches that can prevent and reduce widespread degradation.
2014
13   Link   DIS4ME
Σύστημα δεικτών ερημοποίησης για τη Μεσογειακή Ευρώπη.
1840
14   Link   Ερημοποίηση - Ελαιώνες-DIS4ME
2044
15   Link   Life Olèico
Life Olèico - πρόγραμμα ενημέρωσης για την αειφόρο διαχείριση αποβλήτων ελαιουργείων.
2104
16   Link   Reserve
Reserve - Περιφερειακές ανταλλαγές και χάραξη πολιτικής για την προστασία και ανάδειξη της βιοποικιλότητας στην ευρώπη, INTERREG IVC.
2208
17   Link   SAFE: ένα μοντέλο μέτρησης της αειφορίας
2107
18   Link   LIFE SAGE 10
LIFE SAGE 10 – Ανάπτυξη και εφαρμογή μεθόδου προσδιορισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος για αειφόρα αγρο-οικοσυστήματα – η περίπτωση του Μεσογειακού Ελαιώνα
1707
19   Link   Δίκτυο PROMITHEASnet για τη μελέτη της κλιματικής αλλαγής
1790
20   Link   LIFE SOILPRO - Monitoring for soil protection
Monitoring for soil protection
1425
21   Link   LIFE HYDROSENSE
LIFE HYDROSENSE – Καινοτόμες τεχνολογίες ακριβείας για βελτιστοποίηση της άρδευσης και ολοκληρωμένη διαχείριση καλλιεργειών σε περιβάλλοντα έλλειψης νερού
1709
22   Link   LIFE SOS
LIFE SOS - Αειφορική διαχείριση εδάφους σε μια Μεσογειακή λεκάνη απορροής, βασισμένη στην Ευρωπαϊκή Θεματική Στρατηγική για το Έδαφος
1727
23   Link   FP7 AgINFRA
FP7 AgINFRA - Promoting data sharing and development of trust in agricultural sciences
1649
GreekEnglish (United Kingdom)Italian - Italy