Παραδοτέα του Προγράμματος

 

Διαχείριση και Παρακολούθηση του Έργου

 

Προπαρασκευαστικές δράσεις

 

Καμπάνια προώθησης τεχνογνωσίας

 

F. Επικοινωνία και διάδοση του Προγράμματος και των αποτελεσμάτων του

 

 

 
GreekEnglish (United Kingdom)Italian - Italy