Συνάντηση Επιθεώρησης του Προγράμματος INFOIL

Η συνάντηση επιθεώρησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος INFOIL (LIFE08 INF/GR/000581) έλαβε χώρα στις 13 Οκτωβρίου 2011, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από όλους τους εταίρους του προγράμματος, από την εξωτερική ομάδα παρακολούθησης του προγράμματος INFOIL (Astrale GEIE) και εκπρόσωποι της Επιτροπής για το LIFE-Περιβάλλον υπεύθυνοι επί των τεχνικών και οικονομικών θεμάτων των ευρωπαϊκών προγραμμάτων LIFE στην Ελλάδα. Ο επιστημονικός υπεύθυνος του προγράμματος Δρ. Γ.Α. Παπαδάκης, τόνισε ότι γίνεται προσπάθεια για τήρηση του χρονοδιαγράμματος και υψηλή απόδοση και ότι το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί το πρώτο πρόγραμμα LIFE-Πληροφόρηση στην Ελλάδα. Παράλληλα αναφέρθηκε και στις δυσκολίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν όσον αφορά το θέμα της επίτευξης των δεικτών απόδοσης τέτοιου είδους προγραμμάτων.

Ο κ. Τσάλας, τεχνικός υπεύθυνος της LIFE, έκανε μια σύντομη αναφορά στο σκοπό της συγκεκριμένης συνάντησης. Κατά την άποψή του τα Προγράμματα LIFE είναι δύσκολα στην οικονομική διαχείρισή τους για αυτό απαιτούν μεγάλη προσοχή. Επίσης υπογράμμισε ότι τα έργα ενημέρωσης και επικοινωνίας όπως είναι το INFOIL είναι έργα που είναι ένα βήμα μπροστά, δεν μένουν στην δράση της διάδοσης απλά αλλά οφείλουν να είναι κάτι παραπάνω στο κομμάτι της επικοινωνίας. Επίσης τόνισε ότι είναι πολύ σημαντικό να μεταφέρει το feed back ενός προγράμματος που αφορά την πληροφορία όπως είναι το συγκεκριμένο.

Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του προγράμματος INFOIL από τον επιστημονικό υπεύθυνο, στην οποία τονίσθηκαν οι δράσεις και τα παραδοτέα μέχρι την παράδοση της ενδιάμεσης έκθεσης καθώς και τα προβλεπόμενα μέχρι το τέλος του, ενώ ακολούθησαν και οι παρουσιάσεις των δράσεων ανά εταίρο. Στο τέλος της συνάντησης οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν το Κέντρο Πληροφόρησης στα Χανιά το οποίο απέσπασε μόνο θετικά σχόλια.

 
GreekEnglish (United Kingdom)Italian - Italy